Billed Politik

Menu Image Politics Udstilling Film Teater Seminar Bog Baggrund

 

Billed Politik Publikation

 

Bogudgivelser

Billed Politik - brudstykker af samtidshistorien betragtet som tragedie
(redigeret af Jakob Jakobsen), 80 sider, Forlaget Nebula

Billed Politik - at se er at dræbe
(redigeret af Mikkel Bolt, Jakob Jakobsen og Morten Visby), 124 sider, Forlaget Nebula

I forbindelse med Billed Politik vil der blive udgivet to bøger: den 12. februar udkommer bogen Billed Politik - brudstykker fra samtidshistorien betragtet som tragedie, som knytter sig til udstillingen på Overgaden og indeholder baggrundstekster om territoriet, lejren og byen, samt en introducerende tekst om billedpolitik af kunsthistorikeren Mikkel Bolt.

Den 10. april kommer Billed Politik - at se er at dræbe. Bogen består af oversættelser af tre helt centrale tekster inden for det billedpolitiske felt: det San Francisco-baserede rådskommunistiske kollektiv Retorts “En nedslagen hær”, den marxistiske kunsthistoriker O. K. Werckmeisters “Den samtidshistoriske billedproblematik” og den postsituationistiske gruppe Tiqquns “Teser om det Imaginære parti”. Med udgangspunkt i Guy Debords forestilling om skuespillet analyserer Retort 9/11 som et spektakulært billednederlag for den amerikanske stat. Werckmeister kortlægger fremkomsten af en stadig mere omsiggribende operativ billedsfære, der sigter med sigte på kontrol og sikkerhed, og hvor billeder cirkulerer uset i elektroniske netværk. Tiqqun opdaterer Debords analyse af skuespillets kolonisering af hele det sociale liv og beslaglæggelse af alle identiteter med en triumferende affirmation af dette liv som skuespillets paradoksale ophævelse.


Bøgerne bliver udgivet på forlaget Nebula, kan købes på Overgaden samt hos Arnold Busck og koster kr. 50.- stk.